blog

Hoeveel belasting betaal je als je je huis verkoopt in Portugal?

Als je in Portugal onroerend goed verkoopt, krijg je te maken met Mais-Valias, oftewel de waardevermeerdering van je eigendom. Hierover moet namelijk belasting betaald worden. In tegenstelling tot Nederland, kent Portugal geen vermogensbelasting, maar je betaalt wel belasting over de winst die je met vermogen (ook onroerend goed) hebt behaald.

Had je het verkochte vastgoed al in bezit vóór 1 januari 1989, dan heb je vrijstelling van deze vermogenswinstbelasting. Dit betekent niet, dat je het niet behoeft  te melden bij de Finanças. Dit moet in de G1 bijlage van de IRS-aanslag.

Hoeveel belasting je moet betalen ligt er in de eerste plaats aan of je officieel geregistreerd bent in Portugal. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

Niet fiscaal resident:

Dan verlangt de Finanças (belastingdienst) 28% over de totale netto waardevermeerdering. Je hebt dan namelijk geen officiële permanente woning in Portugal, dus ook geen fiscaal voordeel bij herinvestering.

Fiscaal resident:

Als fiscaal resident in Portugal heb je een belastingvoordeel als je het vrijgekomen kapitaal van de verkoop van je eigen woning opnieuw investeert. Dit kan alleen als de verkochte woning je hoofdverblijf was, en  het nieuw gekochte onroerend goed ook als hoofdverblijf in gebruik wordt genomen. De nieuwe woning moet 24 maanden vóór de verkoop tot 36 maanden na de verkoop zijn aangekocht binnen de EU en het gehele vrijgekomen eigen vermogen moet ervoor gebruikt worden. Wordt er minder voor uitgegeven, dan wordt er proportioneel afgerekend. Het geld mag ook gebruikt worden voor nieuwbouw, uitbreiding of verbetering van een nieuwe woning, zolang deze als hoofdverblijf dient.

Wil je het vrijgekomen vermogen niet herinvesteren, dan wordt 50% van de waardevermeerdering bij je belastbare inkomen van dat jaar opgeteld. Daarover betaal je dan, afhankelijk van je totale belastbare inkomen, maximaal 48% belasting.

Hoe bereken je de waardevermeerdering?

Je neemt het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs (gecorrigeerd met inflatie) minus gemaakte kosten. De uitkomst is de waardevermeerdering (of vermindering).  

Welke kosten mag je aftrekken?

1) bij de aankoop betaalde IMT, de overdrachtsbelasting en zegelbelasting;
2) aankoopkosten: notaris, advocaat en registratiekosten;
3) commissie van de makelaar van de verkoop als deze vermeld wordt in het verkoopcontract;
4) alle kosten die de waarde van het onroerend goed hebben doen toenemen (dus geen onderhoud) en die aantoonbaar zijn met facturen op naam en met fiscaal nummer en hebben plaatsgevonden gedurende 5 jaar voor de verkoop. 

Hoe en wanneer moet ik de verkoop aangeven bij de Finanças?

Je bent zelf verplicht om een belastingaangifte in te dienen. Deze kan ingediend worden in het kalenderjaar volgend op het jaar van verkoop. Je dient in alle gevallen aangifte te doen, ook als je alles herinvesteerd hebt. De Finanças verwacht dat je dit zult bewijzen.

Gepost 30 weken geleden
Copyright Wonen in de Algarve