onroerend goed kopen in Portugal

zo koop je onroerend goed in portugal:

Heb je je droomplek gevonden in het zonnige zuiden van Portugal, dan is het goed om te weten waar je op moet letten bij de afwikkeling van het koopproces:

1. Kom een koopprijs overeen met de verkoper. Meestal is er wel een onderhandelingsmarge tussen de vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs.

2. Vraag een persoonlijk fiscaal nummer (Numero Fiscal de Contribuinte) aan bij de plaatselijke belastingdienst (Finanças). Je hebt hiervoor alleen een identiteitsbewijs nodig. Het is eenvoudig zelf te doen en voor een paar euro afgehandeld.

3. Open een bankrekening in de buurt. Dit is eenvoudig zelf te doen. Je hebt normaliter enkel je identiteitspapieren nodig en een bescheiden inleg. 

4. Neem contact op met een solicitador (regelt overdracht van onroerend goed maar is geen advocaat) of advogado (advocaat met een Dr.-titel) om je te helpen bij het koopproces. Hij / zij verzamelt alle benodigde documenten en controleert of het onroerend goed correct is geregistreerd en vrij van schulden. Kies een onafhankelijke wettelijke vertegenwoordiger (dus niet de advocaat van de verkoper) om ervoor te zorgen dat jouw belangen worden behartigd. De kosten voor deze vertegenwoordiger bedragen tussen de 1 en 2 % van de verkoopprijs.

5. Laat je wettelijke vertegenwoordiger een voorlopig koopcontract opstellen (Promessa de Compra e Venda). Bepaal daarbij de overeengekomen aanbetaling (10-20%) en spreek een datum af om de aankoop te voltooien. Als de verkoper zijn verplichting niet nakomt, moet hij het dubbele van de aanbetaling terugbetalen. Als de koper na tekening van het voorlopig koopcontract terug wil treden, dan is hij zijn aanbetaling aan de verkoper kwijt. Deze stap kan worden overgeslagen. Er kan besloten worden direkt de koopakte bij de notaris te ondertekenen en de gehele verkoopprijs in één keer te betalen.

6. Tekening van de koopakte bij de notaris.
Voor de voltooiing van de verkoop (Escritura Publica de Compra e Venda) ondertekenen beide partijen de akte bij een notaris. Het is ook mogelijk je wettelijke vertegenwoordiger volmacht te geven om namens jou te ondertekenen. Dit is ook het moment om het saldo van de aankoopprijs te betalen. Let wel: de notaris bemoeit zich zelf niet met de betaling. Dat regel je zelf, of het gaat via je wettelijke vertegenwoordiger.

7. Het contract moet worden geregistreerd bij het Kadaster (Conservatoria do Registo Predial) en de plaatselijke belastingdienst. Meestal doet de wettelijke vertegenwoordiger dit, maar het is belangrijk dit te controleren. Pas na deze registratie ben je de officiële eigenaar van het onroerend goed.

Wat kost het om onroerend goed in Portugal te kopen?

 • Een solicitador/advocaat rekent tussen de 1 en 2% van de verkoopprijs
 • Zegelbelasting - 0,8% van de verkoopprijs
 • De overdrachtsbelasting (Imposto Municipal sobre Transmissçao Onerose de Imóveis - IMT) is afhankelijk van de verkoopprijs en van het feit of je het onroerend goed als je officiële woonplaats wilt gebruiken of niet. Als je hier komt wonen en je als inwoner registreert, zijn dit de cijfers voor urban eigendom:
  tot € 92.407 - 0%
  tot € 126.403 - 2%, met een aftrek van € 1.848,14
  tot € 172.348 - 5%, met een aftrek van € 5.640,23
  tot € 287.213 - 7%, met een aftrek van € 9.087,19
  tot € 574.323 - 8%, met een aftrek van € 11.959,32
  Meer dan € 574.323 - 6% vast tarief
  Voor niet-permanente bewoning zijn de bedragen voor aftrek lager.
  Voor land zonder bebouwing (rustica) is het tarief 5% en voor bebouwd onroerend goed, anders dan voor bewoning, is het 6,5%

Welke documenten heb je nodig?

De verkopende partij dient de volgende documenten te kunnen overleggen bij jouw wettelijke vertegenwoordiger:

 • Certidão de Teor van het Conservatoria do Registo Predial (kadaster) - 6 maanden geldig
 • Cadernetta Predial van de Belastingdienst - 1 jaar geldig. Let wel: het land heeft een eigen cadernetta en het huis ook.
 • Licença de Habitação (woonvergunning) van de gemeente (Camara Municipal) voor huizen gebouwd na 1951. Als het huis (of de ruïne) ouder is, heb je een document van de Camara nodig waarin dit wordt bevestigd en waarmee je dan bent vrijgesteld van een woningvergunning.
 • Ficha Tecnica de Habitação voor huizen gebouwd na 30.03.2004
 • Energiecertificaat (10 jaar geldig)

Goed om te weten

 • Als het onroerend goed minder dan € 236.000 kost EN je officieel in Portugal gaat wonen, kun je tot 7 jaar vrijstelling van de gemeentelijke belasting (IMI) aanvragen. Je moet dit zelf binnen 60 dagen na aankoop bij de plaatselijke belastingdienst claimen.
 • Hoewel je wettelijke vertegenwoordiger de juridische juistheid van het onroerend goed zal controleren, is het raadzaam om ervoor te zorgen dat documenten en realiteit met elkaar overeenkomen. Zorg ervoor dat je weet waar de grenzen van het grondstuk eindigen. Het is erg belangrijk dat het onroerend goed is geregistreerd op naam van de verkoper.
 • Als het grondstuk vermeld staat als - prédio rustica - of - misto  -(stedelijk in rustiek land), dan hebben de buren voorrang bij het kopen van dit land. Zorg ervoor dat ze deze gelegenheid hebben gekregen van de verkoper, voordat je koopt. 
 • Terreinen en gebouwen hebben afzonderlijke belasting-documenten.
 • Als het koopproces heel eenvoudig is en er geen twijfel bestaat over de juridische status van het onroerend goed, is het ook mogelijk om de advocaat en het notariskantoor over te slaan. Je kunt naar Casa Pronta gaan in het Conservatoria do Registo Predial. Daar doen ze alle controles die een advocaat normaal doet en als alle documenten correct zijn, kunt je de akte op hun kantoor ondertekenen. Het hoofd van het kadaster fungeert dan als notaris. Alle kosten en belastingen worden daar en dan betaald en het enige dat je nog hoeft te doen, is na afloop met het aankoopdocument naar de Finanças gaan om het (gratis) te laten registreren bij de belastingdienst. Deze procedure is goedkoper en soms ook sneller.

Belastingvrijheid?

In Portugal bestaat een wet die er in voorziet dat Portugal slechts 10% inkomstenbelasting heft op pensioenen voor “niet gewone ingezetenen” (residentes não habituais) uit andere Europese landen. Voorwaarde is daarbij het men in de 5 voorgaande jaren niet belastingplichtig was in Portugal.

Met deze regeling probeert Portugal meer welgestelde buitenlanders te bewegen om naar Portugal te emigreren. De nieuwe ‘niet gewone ingezetenen’ genieten dan van dit gunstige heffingspercentage voor een periode van tien jaar vanaf de registratie bij de Portugese belastingdienst.

Niet te vroeg juichen!


Deze regeling geldt voor gepensioneerden uit alle landen van de EU, behalve voor Nederlanders. Het Nederlands-Portugees Belastingverdrag bepaalt dat Nederland belasting blijft heffen over het de pensioeninkomsten, ook al ben je uiteindelijk ingezetene in Portugal. Wel heeft deze nieuwe wet voor Nederlanders die naar Portugal emigreren een gunstig effect op het inkomen uit rente en dividend. Ook hier geeft Portugal een vrijstelling voor. In het Nederlands-Portugees Belastingverdrag is hierover opgenomen dat Nederland maximaal 10% van dit inkomen mag heffen.

Belgen mogen wel juichen!

Belgen kunnen in Portugal wel profiteren van het 10% tariefvoor het te genieten pensioen. Je moet dan wel voldoen aan deze voorwaarden:

 •  Je wordt resident in Portugal, wat betekent dat je aantoonbaar meer dan de helft van het jaar in Portugal gaat wonen.
 •  Je bent uitschreven uit het rijksregister en afgemeld bij de belastingautoriteiten in België.
 • Je bent de afgelopen vijf jaar niet belastingplichtig geweest in Portugal èn aantoonbaar fiscaal resident geweest buiten Portugal.
 • Het pensioen moet afkomstig zijn uit de periode dat je in België werknemer was van een privaat of een publiek overheidsbedrijf.

Voor nieuwe Belgische ingezeten in Portugal geldt ook de vrijstelling van belastingheffing op inkomen uit rente en dividend.

Copyright: Wonen in de Algarve