Wild kamperen en vrij staan in Portugal

Wild kamperen in Portugal - mag dat wel?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: wild kamperen is  verboden in Portugal en de wet op "vrij staan" is de afgelopen jaren verschillende keren gewijzigd. In dit artikel zal ik trachten duidelijkheid te scheppen in de regelgeving. 

Wat is wild kamperen?

Juridisch gezien wordt onder wild kamperen verstaan: het uitoefenen van kampeergedrag (zoals stoelen en tafels bij de camper/caravan, luifel en parasol gebruiken, buitenverlichting enz.) buiten de voor kamperen aangewezen gebieden. Dit mag dus NIET!

Wel mag je volgens de geldende regels "vrij staan". Dit houdt in dat je je camper of caravan parkeert en binnen kookt en slaapt. Voor alle duidelijkheid: in de Portugese wetteksten wordt gesproken over "autocaravanas e similares". Dat wil zeggen dat ook busjes (die zich soms niet aangesproken voelen door camperborden), aangezien worden als een voertuig om in te leven en te slapen.

Regels voor vrij staan ​​in Portugal

Begin 2021 bepaalde een nieuwe wet dat campers/caravans 's nachts op geen enkele openbare parkeerplaats mochten worden geparkeerd en overdag zelfs niet op parkeerplaatsen op het strand. Dit betekende dat vrij staan ​​volledig verboden was. Gelukkig werd in augustus van datzelfde jaar een nieuwe wet (66/2021) aangenomen om de verkeersregels te wijzigen, waardoor het mogelijk werd om weer legaal door Portugal te reizen met een camper/caravan. Sindsdien gelden de volgende regels:

  • In natuurparken niet parkeren buiten parkeerplaatsen.  Het parkeren van campers/caravans en dergelijke is verboden in de gebieden van het Natura 2000-netwerk, in landschaps-beschermingsgebieden en gebieden die vallen onder de kustontwikkelingsplannen, buiten de toegestane plaatsen voor het parkeren van voertuigen." ( Artigo 48.º 6 ). In natuurparken mog je dus uitsluitend op daarvoor aangewezen parkeerplaatsen parkeren. Mogelijke boete bij overtreding: 60 - 300 euro

  • Geen kampeergedrag vertonen. De wetswijziging wijst er ook expliciet op dat voor campers/caravans dezelfde verboden gelden als voor andere voertuigen, namelijk: geen kampeergedrag (wild kamperen) vertonen op straat en in de openbare ruimte ( Artigo 48.º 7a ).

  • Geen afval en afvalwater lozen buiten de daarvoor bestemde bergingssystemen in de specifieke geldende wetgeving ( Artigo 48.º 7b ). 

  • Het is verboden de straat en de openbare ruimte te bezetten buiten de omvang van de camper/caravan ( Artigo 48.º 7c ): dus niets rondom het voertuig plaatsen. Mogelijke boete bij overtreding: 30 - 150 euro.
natura2000 gebieden

Vrij staan in natuurparken

Overnachtingen in campers/caravans en dergelijke in Natura 2000-netwerkgebieden, beschermde gebieden en gebieden die vallen onder de kustontwikkelingsplannen zijn verboden, behalve op plaatsen die uitdrukkelijk voor dit doel zijn toegestaan ( Artigo 50.º-A 1 ).

Overnachten is verboden in natuurparken, inclusief officiële parkeerplaatsen waar je overdag wel mag staan. Een overnachting duurt volgens de wet van 22.00 uur tot 07.00 uur. Een overzicht van alle natuurparken in het Natura 2000-netwerk vindt je onder deze link: Nature 2000-gebieden in Europa. In Portugal geldt een groot deel van de kust als natuurpark. Er zijn echter veel officiële campings in de natuurparken en aan de andere kant zijn er ook genoeg gebieden die niet meetellen als natuurpark. Mogelijke boete bij overtreding: 120 - 600 euro

Overnachten in een camper in Portugal


In de rest van het grondgebied en bij het ontbreken van een gemeentelijke verordening, is het toegestaan ​​om te overnachten in caravans/campers die zijn goedgekeurd door het Instituut voor Mobiliteit en Transport, gedurende maximaal 48 uur in dezelfde gemeente, behalve op plaatsen die uitdrukkelijk voor dit doel zijn goedgekeurd, waarvoor geen overnachtingslimiet is ingesteld ( Artigo 50º-A 2 ).

Na alle verboden is hier dan ook het goede nieuws: je mag je camper/caravan 48 uur lang op openbare parkeerplaatsen parkeren en er ook de nacht in doorbrengen. (ZONDER KAMPEERGEDRAG). Mogelijke boete bij overtreding: 60 - 300 euro


CONCLUSIE

Alhoewel wild kamperen in Portugal verboden is, is tijdens een rondreis door Portugal vrij staan ​​een volkomen legale optie. Als je op officiële parkeerplaatsen parkeert en om de dag doorrijdt, zou je geen problemen moeten hebben met de wet .  

Dus als je verbodsborden respecteert, niet overnacht in een natuurpark en geen kampeergedrag vertoont, kun je toch een mooie rondreis maken door Portugal. Kies vaker voor een verblijf op campings en officiële parkeerplaatsen of zoek rustige parkeerplekken in stedelijke gebieden en gedraag je vooral respectvol naar je medemens en de natuur.

 

Nuttige links

Campercontact: vind meer dan 700 camperplaatsen in Portugal

Part4night: app met aanbevolen camperplekken en meer

Copyright Wonen in de Algarve