de Bombeiros - zij gaan voor ons door het vuur


Het prachtige platteland van Portugal wordt elk jaar geteisterd door bosbranden en het probleem is er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Men schat dat 98% van deze natuurbranden wordt veroorzaakt door menselijke activiteit, waarbij het kan gaan om brandstichting of slordigheid met sigaretten, afvalbrandingen en barbecues. De houtindustrie van het land, die inheemse boomsoorten heeft vervangen door de licht ontvlambare eucalyptus en dennen, doet het geheel uiteraard ook geen goed. Bovendien spelen de klimaatveranderingen, gepaard gaande met hetere en drogere zomers, een grote rol bij het hele probleem. Het piekseizoen is midzomer, maar in droogtejaren breken er al in januari en zelfs in november bosbranden uit.                               

Preventie en oplettendheid kan ellende voorkomen

Sinds de grote bosbranden van 2017 zijn er meer overheidsmaatregelen genomen om het brandgevaar te verkleinen. Zo moet iedereen die in landelijke gebieden woont vóór 15 maart (vaak opgerekt tot april), ervoor zorgen dat minimaal 50 meter rondom woonhuizen en gebouwen geen brandgevaarlijke begroeiing staat. Er staan hoge boetes voor het niet opvolgende van deze nieuwe wet.

De kritieke brandperiode is normaal gesproken van 1 juli tot 30 september, maar kan vervroegd of verlengd worden als de weersomstandigheden dit vereisen. Gedurende deze periode, maar ook buiten deze periode als het brandrisico ‘zeer hoog’ of ‘extreem hoog’ is, gelden de volgende verboden:

  • Het branden en aansteken van vuurtjes voor recreatie, vrije tijd of koken;
  • Gebruik van brandbare stoffen bedoeld voor verlichting of koken;
  • Afgezaagd struikgewas en andere afvalstapels verbranden, tenzij met goedkeuring van de gemeente;
  • Ballonnen oplaten met een aangestoken lont of andere soorten vuurwerk;
  • Roken, vuur maken of open vuur van welke aard dan ook gebruiken in de bosgebieden en paden / wegen eromheen;
  • Ontsmetting en ongediertebestrijding in bijenstallen met apparaten die niet zijn uitgerust met vonkopvangers.
IPMA - het KNMI van Portugal - geeft op haar website waarschuwingen voor brandgevaarlijk weer, met de bijbehorende verboden.

Op fogos.pt kan men alle brandhaarden in Portugal in een oogopslag zien en de details ervan bekijken.
Bij brand: 112
De Facebookgroep Associação Alerta de incendio Florestal /Forest fire Alert:  Deze Engelstalige Facebookgroep rapporteert actuele branden en organiseert evenementen om geld in te zamelen ter ondersteuning van de vrijwillige brandweer.


                                       

De Bombeiros

De brandweer (Bombeiros) heeft de zware taak om branden te blussen. De bombeiros van Portugal bestaat bijna volledig uit vrijwilligers. De ongeveer 20.000 Bombeiros Voluntários van het land vormen meer dan negentig procent van alle brandweerkorpsen van Portugal. De weinige (en veel beter uitgeruste) professionele korpsen (Bombeiros Sapadores) zijn in de steden gevestigd of werken privé voor de hout- en papierpulpconcerns van het land.

Je zult Bombeiros Voluntários-voertuigen in elke regio zien. Zij helpen onder andere met ambulancetaken, het redden van mensen en dieren in benarde situaties, assisteren bij ongelukken, water leveren op afgelegen locaties en vaak zijn zij de eerste en enige brandweerlieden ter plaatse als er een brand uitbreekt. Uitrusting en voertuigen zijn vaak volstrekt ontoereikend; in het verleden hebben dringende oproepen aan de EU ertoe geleid dat gespecialiseerde vliegtuigen en buitenlandse bemanningen kwamen helpen. Veelal echter zijn ze afhankelijk van donaties en inkomsten uit hun werk bij privé evenementen.

Om vrijwillige brandweerman in Portugal te worden moet je minimaal 18 jaar zijn (of 17 als stagiair) en word je eerst zo´n 350 uur getraind. Het is natuurlijk vreselijk gevaarlijk werk en elk jaar komen brandweer-mannen en -vrouwen om het leven. Om deze reden - en vanwege hun verbazingwekkende slagingspercentage bij het redden van lokale huizen en eigendommen - hebben de Bombeiros Voluntários een bijna heroïsche status in Portugal. Straten worden naar hen vernoemd, en er worden standbeelden en gedenktekens geplaatst voor deze helden die letterlijk door het vuur gaan voor ons.


Copyright Wonen in de Algarve